บางครั้ง หลังจากอัปเดตเกมหรือไม่ทราบสาเหตุ ผู้เลียนแบบจะแสดงว่าไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ วันนี้แอดจะแนะนำสองวิธีสำหรับแก้ไขปัญหานี้

วิธีแรก เปลี่ยนการตั้งค่า DNS ในโปรแกรมจำลอง

⇒ คลิก【Tools】→【การตั้งค่า】

⇒ คลิก【Wifi】→กดนาน【WireSSID】โดยใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์→【แก้ไขเครือข่าย】→เลือก【ด้วยตนเอง】

⇒ กรอก【ชื่อโฮสต์พร็อกซี】ตามที่อยู่ IP อินเทอร์เน็ตของคุณ ตรวจสอบที่อยู่ IP อินเทอร์เน็ตของคุณ คลิกที่นี่

⇒ กรอก【พอร์ตพร็อกซี】เป็น 10809 โดยค่าเริ่มต้น

ขั้นตอนอย่างละเอียดดังนี้

1.คลิก【Tools】→【การตั้งค่า】

2.คลิก【Wifi】→ กดนาน【WireSSID】โดยใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์ → คลิก【แก้ไขเครือข่าย】

 3.เลือก【ด้วยตนเอง】

4.กรอก【ชื่อโฮสต์พร็อกซี】ตามที่อยู่ IP อินเทอร์เน็ตของคุณ และกรอก【พอร์ตพร็อกซี】เป็น 10809 โดยค่าเริ่มต้น

วิธีที่สอง เปลี่ยนการตั้งค่า DNS (Windows 10) บนคอมพิวเตอร์

1.เปิด【the Control Panel】

2.คลิก【Network and Internet】

3.คลิก【Network and Sharing Center】

4.ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก【Change adapter settings】

5.คลิกขวา【the network interface】เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต จากนั้นคลิก【Properties】เลือก【Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)】

6.คลิก【Properties】

7.คลิก【Use the following DNS server addresses】→คลิก【Advanced】→เข้าสู่【IP address 】ในฟิลด์เซิร์ฟเวอร์ DNS

8.คลิก【OK】จากนั้นคลิก【Close】

สำหรับ Windows 7/8 >>คลิกที่นี่<<

ต่อไปคือที่อยู่ IP สาธารณะ DNS สาธารณะของ Google คุณสามารถเลือกที่จะกรอกได้

ที่อยู่ IP สาธารณะ DNS สาธารณะของ Google (IPv4) มีดังนี้

  • 8.8.8.8
  • 8.8.4.4

ที่อยู่ IPv6 สาธารณะของ Google DNS มีดังนี้

  • 2001:4860:4860::8888
  • 2001:4860:4860::8844

ขั้นตอนอย่างละเอียดดังนี้

1.เปิด【the Control Panel】

2.คลิก【Network and Internet】

3.คลิก【Network and Sharing Center】

4.ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก【Change adapter settings】

5.คุณจะเห็นไอคอนเครือข่ายที่นี่ คลิกขวา【the network interface】เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต จากนั้นคลิก【Properties】

6.เลือก【Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)】

7.หาก“Obtain DNS server address automatically”ถูกเลือก คลิก【Use the following DNS server addresses】

8.คลิก【Advanced】→เข้าสู่【IP address 】ในฟิลด์เซิร์ฟเวอร์ DNS

9.คลิก【OK】จากนั้นคลิก【Close】

Note:  หากโปรแกรมจำลองไม่มีอินเทอร์เน็ตโปรด>>คลิกที่นี่<<

ติดตามข่าวสารล่าสุด หรือหากคุณมีปัญหาใดๆ สามารถติดตามและส่งคำถามไปที่ แฟนเพจเฟสบุ๊ค NoxPlayer ประเทศไทย

ดาวน์โหลดและติดตั้ง NoxPlayer เวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่นี่ >> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด NoxPlayer เวอร์ชั่นล่าสุด <<