1. Tích hợp các phiên bản / trình giả lập Android khác nhau (All in one)

 

Kể từ phiên bản Nox V7015 tất cả các phiên bản android gồm Android 5 (32bit); Android 7 (32bit); Android 7 (64bti) và Android 9 (64bit) đều tích hợp trong cùng một phiên bản giả lập Nox, bạn có thể khởi tạo bất kỳ phiên bản Android kể trên trong Trình đa nhiệm Multi-driver của NoxPlayer. 

>> Link tải giả lập NoxPlayer:  vn.bignox.com

Trên Website của NoxPlayer, bạn sẽ nhìn thấy 3 nút tải chính được đánh dấu 1,2,3 ( như hình dưới)

1.Nút Tải ngay màu tím: tải về trình giả lập Android 7 (32-bit) chính thức được đề xuất từ NoxPlayer

2. Giả lập 64bit: phiên bản Android 7 (64 bit) sẽ được tải về.

3. Giả lập Android 9 ( beta): phiên bản Android 9 (64 bit) sẽ được tải về.

Lưu ý: Các giả lập trên đều là phiên bản V7015, chỉ khác là phiên bản Android khác nhau, nếu bạn muốn tạo bất kỳ phiên bản giả lập nào kể trên chỉ cần khởi tạo trong Trình đa nhiệm ( Multi-driver)

Hướng dẫn khởi tạo các phiên bản Android khác nhau: Tại đây

 

2. Bạn có thể sử dụng phiên bản Nox V7015 như thế nào?

 

(1) Đối với user đã từng tải xuống trình giả lập Android 7 32-bit mặc định

Nếu bạn đã từng tải về phiên bản giả lập Android 7 - 32bit mặc định, chỉ cần tải bản V7015 về và tiến hành cài đặt, phiên bản mới V7015 sẽ được tự động ghi đè và cài đặt.

Lúc này trên màn hình máy tính của bạn sẽ hiển thị 2 icon Nox ( trong đó Multidriver và trình đa nhiệm để bạn có thể tạo các phiên bản Android khác nhau)

(2) Đối với user đã từng tải xuống trình giả lập NoxPlayer 64 bit (phiên bản V7015 trở về trước)

Nếu bạn đã từng tải xuống trình giả lập Nox 64 bit trước phiên bản V7015, thì sau khi bạn cài đặt phiên bản V7015 mới (cho dù đó là trình giả lập Android 7/9; 32 bit hay 64 bit), thì phiên bản V7015 mới sẽ tồn tại cùng với giả lập 64 bit cũ và không thể ghi đè cài đặt, lúc này trên màn hình của bạn sẽ xuất hiện 4 biểu tượng như trong hình.

Do phiên bản V7015 đã tích hợp Android 7 và Android 9 (64-bit) trong một,  nên phiên bản 64-bit cũ bạn từng cài ( phiên bản 64bit-7015 trở về trước) sẽ dần ngừng bảo trì trong thời gian tới. Bởi vậy tốt nhất nếu bạn đã từng cài phiên bản Nox 64 bit, hãy tiến hành sao lưu dữ liệu, sau đó gỡ hẳn bản Nox 64 bit hoàn toàn trước khi cài lại phiên bản mới V7015.

Vì lý do kỹ thuật, hiện tại chưa thể nhập dữ liệu phiên bản 64-bit cũ vào phiên bản 64bit trên V7015 thông qua phương pháp sao lưu + nhập thông thường, vì vậy bạn nên sử dụng các phương pháp sau để di chuyển:

Nếu bạn có dữ liệu quan trọng cần sao lưu trong giả lập Android Nox 64 bit

(1) Trước tiên, hãy liên kết dữ liệu trò chơi của bạn với tài khoản của bạn ( không gỡ trực tiếp trình giả lập khi chưa liên kết tài khoản game )

(2) Sao lưu dữ liệu của trình giả lập 64 bit ban đầu, rồi nhập dữ liệu vào giả lập 64 bit mới sau khi vấn đề nhập sao lưu được giải quyết  

(3) Tạo trình giả lập 64-bit mới trong phiên bản V7015 của trình đa nhiệm Multidriver, tải lại game về giả lập và đăng nhập lại vào tài khoản để chơi 

(4) Nếu bạn không có dữ liệu gì quan trong trên giả lập 64 bit cũ, có thể trực tiếp gỡ cài đặt phiên bản cũ đó và tải mới phiên bản V7015  rồi khởi tạo giả lập 64 bit mới về là được

Cách tạo trình giả lập với các phiên bản / bit Android khác nhau:tại đây

Phiên bản 64-bit gốc sẽ dần ngừng bảo trì trong tương lai . Bạn nên làm theo hướng dẫn trên và tạo trình giả lập 64-bit mới trên trình đa nhiệm multidriver sau khi tải xuống phiên bản V7015. Chúng tôi xin lỗi bạn nếu đã đem đến sự bất tiện nếu có. 

Hướng dẫn tổng quát về trình đa nhiệm Multidriver: Tại đây