ถ้าคุนเชื่อมต่อเกมแพดสำเร็จ โปรแกรมจำลองของคุณจะแสดงไอคอนดังนี้

Tips:สำหรับบางเกมหลังจากเชื่อมต่อเกมแพดสำเร็จแล้ว ผู้เล่นจะต้องกำหนดค่าเกมแพดด้วยตัวเองก่อนจึงจะสามารถเล่นเกมได้ตามปกติ

หากคุณไม่เห็นไอคอนนี้ จึงแสดงว่าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อเกมแพด แอดจะแนะนำ 3 วิธีเพื่อแก้ไขปัญหานี้

วิธีที่ 1

โปรดใช้ USB เพื่อเชื่อมต่อเกมแพด ตอนนี้ NoxPlayerr รองรับเฉพาะการเชื่อมต่อ USB แต่ไม่รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth

วิธีที่ 2

ตรวจสอบว่าเกมแพดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ในการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ 

1.เปิดแผงควบคุมแล้วคลิก【Hardware and Sound】

2.คลิก【Device and Printers】เพื่อตรวจสอบว่าเกมแพดของคุณแสดงในรายการอุปกรณ์หรือไม่

วิธีที่ 3

หากไอคอนเกมแพดปรากฏใน "อุปกรณ์" แต่ตัวจำลองไม่รู้จักเกมแพดออก กรุณาเริ่มโปรแกรมจำลองใหม่แล้วลองเชื่อมต่อเกมแพดอีกครั้ง