Phiên bản NoxPlayer (MAC) V3.8.5.6

Ngày phát hành: 17/06/2021

Nội dung cập nhật:

 1. Sửa lỗi ngôn ngữ hệ thống khi cài đặt trên một số thiết bị.

 

 TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.6 (MAC): Tại đây

 KHẮC PHỤC LỖI LAG 99% TRÊN MAC BIG SUR : Tại đây

 THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây

 

**Lưu ý:

 1. Phiên bản này không hỗ trợ cập nhật trực tiếp, bạn cần tải xuống và cài đặt lại để trải nghiệm.
 2. Yêu cầu phiên bản: Mac Sierra 10.12 trở lên, hỗ trợ trên MacOS Catalina 10.15.
 3. Giả lập hiện tại chưa hỗ trợ tải và cài đặt trên hệ điều hành Apple M1.

 


 

Phiên bản NoxPlayer (MAC) V3.8.5.5

Ngày phát hành: 13/05/2021

Nội dung cập nhật:

 1. Ưu hóa tính năng giả lập.
 2. Ưu hóa trải nghiệm trong trung tâm ứng dụng.

 

 TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.5 (MAC): Tại đây

 KHẮC PHỤC LỖI LAG 99% TRÊN MAC BIG SUR : Tại đây

 THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây

 

**Lưu ý:

 1. Phiên bản này không hỗ trợ cập nhật trực tiếp, bạn cần tải xuống và cài đặt lại để trải nghiệm.
 2. Yêu cầu phiên bản: Mac Sierra 10.12 trở lên, hỗ trợ trên MacOS Catalina 10.15.
 3. Giả lập hiện tại chưa hỗ trợ tải và cài đặt trên hệ điều hành Apple M1.

Phiên bản NoxPlayer (MAC) V3.8.5.3

Ngày phát hành: 12/04/2021

Nội dung cập nhật:

Tối ưu hóa lời nhắc ủy quyền trên Mac sau khi nâng cấp NoxPlayer. Xem hướng dẫn

 

 TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.3 (MAC): Tại đây

 KHẮC PHỤC LỖI LAG 99% TRÊN MAC BIG SUR : Tại đây

 THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây


Phiên bản NoxPlayer (MAC) V3.8.5.2

Ngày phát hành: 05/02/2021

Nội dung cập nhật:

 1. Khắc phục lỗi lag 99% trên hệ điều hành bigsur;
 2. Khắc phục lỗi thỉnh thoảng mất âm thanh trên hệ điều hành bigsur;
 3. Khắc phục lỗi Chế độ bắn súng đôi khi không phản hồi.

 

 TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.2 (MAC): Tại đây

 KHẮC PHỤC LỖI LAG 99% TRÊN MAC BIG SUR : Tại đây

 THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây


Phiên bản NoxPlayer (MAC) V3.8.5.1

Ngày phát hành: 27/11/2020

Nội dung cập nhật:

Tương thích Mac Big Sur và hỗ trợ sử dụng trên Mac với hệ điều hành Big Sur. (Hướng dẫn chi tiết Tại đây)

 

 TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.1 (MAC): Tại đây

 KHẮC PHỤC LỖI LAG 99% TRÊN MAC BIG SUR : Tại đây

 THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây

**Lưu ý:

 1. Phiên bản này không hỗ trợ cập nhật trực tiếp, bạn cần tải xuống và cài đặt lại để trải nghiệm.
 2. Yêu cầu phiên bản: Mac Sierra 10.12 trở lên, hỗ trợ trên MacOS Catalina 10.15.
 3. Giả lập hiện tại chưa hỗ trợ tải và cài đặt trên hệ điều hành Apple M1.

 

Phiên bản NoxPlayer (MAC) V3.8.5.0

Ngày phát hành: 13/11/2020

Nội dung cập nhật:

1.Ưu hóa tính năng phím Di chuyển bằng chuột phải và phím Kỹ năng Moba trong Điều khiển bàn phím

2.Ưu hóa một số trải nghiệm tương tác khác

 

 

 TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.0 (MAC): Tại đây

 THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây

 

**Lưu ý:

 1. Phiên bản này không hỗ trợ cập nhật trực tiếp, bạn cần tải xuống và cài đặt lại để trải nghiệm.
 2. Yêu cầu phiên bản: Mac Sierra 10.12 trở lên, hỗ trợ trên MacOS Catalina 10.15.

 


Phiên bản NoxPlayer (MAC) V3.8.1.0

Ngày phát hành: 14/10/2020

Nội dung cập nhật:

 1. Tối ưu hóa trải nghiệm trình Điều khiển bàn phím, tính năng mới phong phú hơn, thao tác thuận tiện hơn.
 2. Tính năng Điều khiển bàn phím bổ sung thêm phím Nhấp liên tục, Di chuyển bằng chuột phải, Kỹ năng Moba; Phím Macro, hỗ trợ trải nghiệm game Moba một cách tuyệt vời hơn.
 3. Tính năng Điều khiển bàn phím bổ sung thêm phím Chế độ bắn súng, Công tắc bắn, Thu phóng, hỗ trợ trải nghiệm game bắn súng ( FPS) tuyệt vời hơn.
 4. Tính năng Điều khiển bàn phím bổ sung thêm phím Trọng lực, Định vị ảo, hỗ trợ thao tác cho nhiều thể loại game mobile hơn.
 5. Ưu hóa các trải nghiệm tương tác khác.

 

▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.1.0(MAC): Tại đây

▶️ THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây


Phiên bản NoxPlayer (MAC) V3.8.0.0

Ngày phát hành: 10/9/2020

Nội dung cập nhật:

Ưu hóa trung tâm ứng dụng và các trải nghiệm tương tác khác

 

 Xem thông tin chi tiết: Tại đây

 ▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.0.0 (MAC): Tại đây

▶️ THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây

 

**Lưu ý:

 1. Phiên bản này không hỗ trợ cập nhật trực tiếp, bạn cần tải xuống và cài đặt lại để trải nghiệm.
 2. Yêu cầu phiên bản: Mac Sierra 10.12 trở lên, hỗ trợ trên MacOS Catalina 10.15.

 


Phiên bản NoxPlayer (MAC) V3.0.5.0

Ngày phát hành: 15/7/2020

Nội dung cập nhật:

 1. Sửa lỗi tương thích trong một số game tương ứng với một số kiểu máy khác nhau.
 2. Tính năng Điều khiển bàn phím được tối ưu hóa, linh hoạt và chính xác hơn.

 

 

 Xem thông tin chi tiết: Tại đây

 ▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.0.5.0: Tại đây

▶️ THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây

 

**Lưu ý:

 1. Phiên bản này không hỗ trợ cập nhật trực tiếp, bạn cần tải xuống và cài đặt lại để trải nghiệm.
 2. Yêu cầu phiên bản: Mac OS Mavericks 10.9 trở lên.

 


Phiên bản giả lập NoxPlayer (MAC): V3.0.3.0

Ngày phát hành: 1/6/2020

Nội dung cập nhật:

1.Ưu hóa trải nghiệm của Trung tâm ứng dụng.

2.Khắc phục lỗi màn hình trắng khi khởi động giả lập.

 

Xem thông tin chi tiết: Tại đây

▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.0.3.0: Tại đây

▶️ THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây

 

**Lưu ý:

 1. Phiên bản này không hỗ trợ cập nhật trực tiếp, bạn cần tải xuống và cài đặt lại để trải nghiệm.
 2. Yêu cầu phiên bản: Mac OS Mavericks 10.9 trở lên.

 


Phiên bản giả lập NoxPlayer (MAC): V3.0.2.0

Ngày phát hành: 22/4/2020

Nội dung cập nhật:

1.Cải thiện một số trải nghiệm tương tác, trình tải xuống thuận tiện và dễ sử dụng hơn.

2.Tối ưu hóa tính năng cho một số trò chơi, cải thiện hiệu suất phiên bản MAC Android 7.1.

 

Xem thông tin chi tiết: Tại đây

▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.0.2.0: TẠI ĐÂY

▶️ THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây

 

**Lưu ý:

 1. Phiên bản này không hỗ trợ cập nhật trực tiếp, bạn cần tải xuống và cài đặt lại để trải nghiệm.
 2. Yêu cầu phiên bản: Mac OS Mavericks 10.9 trở lên.
 3. Một số người dùng có thể gặp phải sự cố báo lỗi rằng phiên bản NoxPlayer dành cho Mac (V3.0.2.0) đã bị hỏng sau khi tải xuống (như hình dưới), Nếu gặp phải tình trạng này, hãy tải và cài lại phiên bản V3.0.1.0 để khắc phục: 【Tải về V3.0.1.0】

 


Phiên bản giả lập NoxPlayer (MAC): V3.0.1.0

Ngày phát hành: 14/04/2020

Nội dung cập nhật:

1.Nâng cấp hệ điều hành Android 7, nâng cao khả năng tương thích khi chơi game trên giả lập.

2.Hỗ trợ sử dụng trên phiên bản MacOS Sierra 10.12 trở lên, hỗ trợ phiên bản MacOS Catalina 10.15.

 

Xem thông tin chi tiết: Tại đây

▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.0.1.0: TẠI ĐÂY

▶️ THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây

 


Phiên bản giả lập NoxPlayer (MAC): V3.0.0.0

Ngày phát hành: 15/03/2020

Nội dung cập nhật:

1. Sửa lỗi báo lỗi trong quá trình cài đặt
2. Sửa lỗi thoát ứng dụng khi nhấn vào thanh công cụ trên giả lập.
3. Sửa lỗi cài đặt File APK trong một số hệ điều hành Mac
4. Khắc phục lỗi âm thanh trong giả lập

 

Xem thông tin chi tiết: Tại đây

▶️TẢI PHIÊN BẢN V3.0.0.0 (PHIÊN BẢN CHO MAC): TẠI ĐÂY

 


Phiên bản giả lập NoxPlayer (MAC): V2.0.0

Ngày phát hành: 17/01/2020

Nội dung cập nhật:

Khắc phục lỗi xuất hiện hiện tượng bất thường khi cài đặt NoxPlayer trên hệ điều hành MacOS, đảm bảo giả lập có thể cài đặt và khởi động bình thường.

Xem thông tin chi tiết: Tại đây

▶️TẢI PHIÊN BẢN V2.0.0 (PHIÊN BẢN CHO MAC): TẠI ĐÂY

 

Các phiên bản lịch sử khác của NoxPlayer: Tại đây

 


Website chính thức của NoxPlayer Việt Nam

https://vn.bignox.com/

Fanpage NoxPlayer Việt Nam (hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng)

 https://www.facebook.com/VNnoxplayer/